Register van verwerkingsactiviteiten
IN-KI Shiatsu Delft

(ingaande dd. 25 mei 2018)

Het register van verwerkingsactiviteiten bevat informatie over de persoonsgegevens die ik vastleg in het cliëntendossier. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) schrijft voor welke informatie ik als therapeut in het register moet zetten.

In het register van verwerkingsactiviteiten zijn opgenomen:

  1. Een omschrijving van de cliëntgegevens die ik verwerk;
  2. Een beschrijving van de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens verwerk;
  3. Informatieverstrekking en -verwerking naar en van cliënten;
  4. Organisatorische en technische maatregelen ter beveiliging van persoonsgegevens;
  5. Omgang met een datalek.